SUKUKOKOUS HEINÄVEDELLÄ 12.7. 2003

 

Sukuseuran hallitus oli järjestänyt kesätapaamisen uuteen Valamoon. Luostarialueen kaunis, puhdas luonto ja levollinen ilmapiiri tervehti kokoukseen saapuneita jäseniä. Ravintola Trapesan keltaisessa kabinetissa  nautittiin tulokahvit, minkä jälkeen seurasi opastettu kierros luostarin alueella. Siellä taitavat oppaamme kertoivat sodan jälkeen perustetun Uuden Valamon historiaa ja nykyistä toimintaa. Kierros päättyi uuteen kirkkoon, jossa Konevitsa-kvartetti esiintyi.

 Lounastauolla hallitus piti kokouksensa, jossa uudeksi rahastonhoitajaksi valittiin Merja Kaartinaho Helsingistä. Vuosikokous oli järjestetty vanhasta vaunuvajasta remontoituun punaisen vierastupaan. Kokouksen aluksi puheenjohtaja Helena Heinonen esitteli juuri valmistuneen hautavaakunan ja kertoi teon alla olevista sukututkimuskohteista. Kirjan ilmestymisen jälkeen on tietoon tullut kolme ”uutta” Laakkos-haaraa, joiden yhteyttä kirjassa esiintyviin esi-isiin ei ole pystytty selvittämään. Yksi niistä on Lapinlahden haara, jonka edustajina kokouksissa on ollut Pekka Laakkonen puolisoineen. Sitten on ns. Puutiojärven haara, johon kuuluva  Kalevi Laakkonen on ollut usein mukana. Kolmannen haaran esi-isiä on asunut mm. Kaavilla, Juuassa ja Kiteellä. Tätä haaraa on edustanut Erkki Laakkonen puolisoineen Anjalankoskelta. Näitten sukuhaarojen juuria tulisi nyt selvittää oikein joukolla. Laakkosia on Suomessa vain nelisentuhatta, joten tekee mieli uskoa sitä vanhaa legendaa, jonka mukaan Venäjältä saapui ennen Suurta Pohjansotaa neljän miehen veljesjoukko Laakkosia, jotka olivat kyläpelimanneja. Ehkäpä kaikki Suomen Laakkoset ovat näiden veljesten jälkeläisiä ja siis sukua keskenään.

 Kokouksessa sytytettiin muistokynttilät viime kokouksen jälkeen keskuudestamme poistuneille suvun jäsenille: Kosti Laakkoselle (Siilinjärvi), Airi Hujaselle (Maaninka), Hanna Miettiselle (Vehmersalmi), Marjatta Laakkoselle (Nilsiä) ja Vesa Laakkoselle (Helsinki).

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Laakkonen. Sihteerinä toimi seuran sihteeri Marjatta Latvala. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ahti ja Esteri Laakkonen Lapinlahdelta. Tilit ja toimintakertomus hyväksyttiin, samoin talousarvio ja toimintasuunnitelma. Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Raimo Heikkinen Leppävirralta ja  Pertti Laakkonen  Tampereelta. Kun todettiin, että uusi rahastonhoitaja on Helsingistä. valittiin tilintarkastajiksi helsinkiläiset Seija ja Risto Kangas. Useita vuosia ansiokkaasti tilejä tarkastaneet Ahti ja Pauli Laakkonen valittiin varalle.

 Varsinaisten kokousasioiden jälkeen keskusteltiin ensi kesän kokouspaikasta. Ehdolla ovat laivaristeily Päijänteellä, kokous Tampereen seudulla tai Riistavedellä, joka suvun alkukoti. Muina asioina ehdotettiin valmistettavaksi vaakunalla varustettua T-paitaa. Samoin toivottiin kokouksiin nimitarroja, joiden hankkimista on aikaisemminkin harkittu, mutta joista on kustannussyistä luovuttu. Puheenjohtaja kiitti toimihenkilöitä asioiden hoitamisesta ja päätti kokouksen. Lopuksi laulettiin Savolaisen laulu.

 Oleskelu Valamossa jatkui. Konevitsa-kvartetin konsertti alkoi sopivasti klo 15 ja museo sekä taidenäyttely olivat auki iltaan asti. Myymälässä oli saatavana runsaasti erilaisia tuotteita, mm. ikoneja, ristejä, monia luomutuotteita sekä ainutlaatuista luostariviiniä. Jotkut mieltyivät paikkaan siinä määrin, että jäivät sinne joksikin ajaksi.